Pedagoginiai darbuotojai

Inga Šmitienė

Lietuvos dailininkų sajungos narė, dailininkė-dizainerė
Piešimo, grafikos metodinės grupės pirmininkė
Pareigos: piešimo, grafikos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja metodininkė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto Klaipėdos vizualinių komunikacijų dizaino katedra. Bakalauras
Vilniaus dailės akademijos Taikomosios dailės fakultetas. Magistras

Birutė Andriekutė

Lietuvos dailininkų sajungos narė, grafikė
Pareigos: piešimo, grafikos, dailėtyros mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės institutas

Rima Baukaitė

Dailininkė
Pareigos: grafikos, piešimo mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: dailės mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginis institutas. Piešimo, braižybos ir darbų mokytoja
El. paštas: rbaukaite@yahoo.com

Nilas Budžinskis

Dailininkas
Pareigos: piešimo, grafikos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija Dailininkas pedagogas
El. paštas: nilasbud@gmail.com

 Darius Mickevičius

Pareigos: piešimo, grafikos, grafinės raiškos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas

Loreta Poškienė

Grafikė
Pareigos: piešimo, grafikos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. Grafikos magistras

Augustinas Burba

Dizaineris
Tapybos, kompozicijos metodinės grupės pirmininkas
Pareigos: tapybos, kompozicijos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedra. Vizualinis dizainas

Alfonsas Lekavičius

Lietuvos dailininkų sąjungos narys, skulptorius, tapytojas
Pareigos: tapybos, kompozicijos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) vyresnysis mokytojas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, taikomoji skulptūra. Bakalauras
Šiaulių Universitetas, menų fakultetas. Dailės magistras (freska- mozaika)

Vytautas Sajauskas

Dailės mokytojas
Pareigos: tapybos, kompozicijos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) vyresnysis mokytojas
Išsilavinimas: Šiaulių pedagoginis institutas. Dailės mokytojas
El. paštas: daivavytas@yahoo.com

Jurgita Šakinienė

Dizainerė
Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui; tapybos, kompozicijos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja ekspertė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedra. Vizualinis dizainas. Bakalauras

Andrius Tarasevičius

Tapytojas
Pareigos: tapybos, kompozicijos mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Tapyba. Bakalauras

Rasa Užpelkytė

Pareigos: tapybos, kompozicijos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo vaikų švietimo (dailė) vyresnioji mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Kauno institutas. Tekstilės bakalauras

Rita Budvytytė

Skulptorė
Skulptūros metodinės grupės pirmininkė
Pareigos: skulptūros, dailėtyros mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja metodininkė
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas. Taikomoji skulptūra. Bakalauras
El. paštas: marga.ritabudvytyte@gmail.com

Evaldas Bernotas

Lietuvos dailininkų sąjungos narys, skulptorius, metalo dailininkas
Pareigos: skulptūros mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: dailės mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Estijos Valstybinis dailės institutas. Taikomosios dailės menininkas

Giedrė Ona Burbienė 

Lietuvos dailininkų sąjungos narė, keramikė
Pareigos: skulptūros mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: dailės mokytoja metodininkė
Išsilavinimas: LTSR Valstybinis dailės institutas. Dailininkė keramikė, dailės pedagogė
El. paštas: vb.gm@balticum-tv.lt

Sergejus Plotnikovas 

Lietuvos dailininkų sąjungos narys, dailininkas-skulptorius
Pareigos: skulptūros mokytojas
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytojas metodininkas
Išsilavinimas: Peterburgo S. Repino dailės akademija, skulptūros fakultetas, dailininkas-skulptorius

Deivyda Sakalauskaitė

Dailininkė
Pareigos: skulptūros, erdvinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Keramikos bakalauras
El. paštas: deivyda.sakalais@gmail.com

 Aušra Vyšniauskaitė

Restauratorė
Pareigos: erdvinės raiškos mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Skulptūra-restauravimas. Bakalauras
Vilniaus dailės akademija. Dailės ir interjero restauravimas. Magistras

Simona Mingėlienė

Menotyrininkė
Dailėtyros, dailės pažinimo metodinės grupės pirmininkė

Pareigos: dailėtyros, dailės pažinimo mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja metodininkė
Išsilavinimas: Kauno Vytauto Didžiojo universitetas. Menotyros bakalauras
El. paštas: s.mingeliene@brakas.lt

Žydrūnė Kriūkaitė Juciuvienė

Lietuvos dailininkų sąjungos narė
Pareigos: dailėtyros, dailės pažinimo mokytoja
Kvalifikacinė kategorija: neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja
Išsilavinimas: Vilniaus dailės akademija. Dailininkė tekstilininkė
El. paštas: zkriukaitejuciuviene@gmail.com

 

 Mokytojo pareigų funkcijos