Valdymo struktūra

 

PATVIRTINTA
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos
direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-46

 

KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOS STRUKTŪRA