Administracija

Jurgita Šakinienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformaliojo švietimo (dailė) mokytoja ekspertė,
el. paštas: brakas@brakas.lt
tel. (8-46) 38 34 56

Rita Budvytytė – ugdymo skyriaus vedėja,
el. paštas: marga.ritabudvytyte@gmail.com
tel. (8-46) 41 10 08

Nijolė Menkuvienė –
direktoriaus pavaduotoja,
el. paštas: dailesmokykla@brakas.lt
tel./faks. (8-46) 41 10 08

Aušra Jonauskaitė –
raštinės administratorė,
el. paštas: dailesmokykla@brakas.lt
tel./faks.: (8-46) 38 34 89

Virginija Mikalauskienė –
specialistė,
el. paštas: vygamik@brakas.lt
tel./faks. (8-46) 41 10 08

Simona Mingėlienė –
bibliotekininkė,
el. paštas: mingelienesimona@gmail.com
tel. (8-46) 38 34 56

2016-2017 m. vadybinių funkcijų bei administracijos darbų pasiskirstymas